Energielabel bedrijfspanden, toekomst en verplichtingen

Het is bij u vast wel bekend dat bedrijfspanden sinds 2015 verplicht zijn om een energielabel te hebben. Wat is een energielabel nu eigenlijk en waarom is dit nodig? En heeft het energielabel bedrijfspanden toekomst? Een energielabel geeft heel duidelijk aan hoe duurzaam en energiezuinig een gebouw is. Om bedrijven te stimuleren minder energie te gebruiken en zo een bijdrage te leveren aan een schoner milieu heeft de overheid het energielabel verplicht gesteld. U kent waarschijnlijk wel het energielabel dat u te zien krijgt bij de aankoop van een nieuwe wasmachine of koelkast. Het energielabel bedrijfspanden heeft precies dezelfde vormgeving en geeft een duidelijke weergave van de energiezuinigheid van het gebouw. De labels A tot en met C worden gezien als ‘groene’ labels en worden toegekend aan duurzame gebouwen. Niet duurzame panden die veel energie verbruiken kunnen de labels D tot en met G verwachten, van ‘geel’ tot en met ‘donker rood’.

Moet elk bedrijfspand een energielabel hebben?

Als een pand verkocht gaat worden of als er een nieuwe huurder voor het pand komt dan is de verkoper of verhuurder verplicht om een energielabel te hebben voor het gebouw. Op deze manier kan de koper of de nieuwe huurder zien hoe energiezuinig het pand is en kan deze een vergelijking maken met soortgelijke gebouwen. Dit is sinds 2015 verplicht gesteld door de overheid om duurzaamheid te bevorderen. Er zijn een paar uitzonderingen op de regel. Een monumentaal pand of panden met een industriële functie zoals bijvoorbeeld een opslagplaats of magazijn hoeven geen energielabel te hebben. Ook als een bedrijfspand wordt verhuurd en als de huurder van het pand al voor 2015 intrek in het pand heeft genomen dan is het niet nodig om een energielabel te hebben. Als er een nieuwe huurder voor het bedrijfspand komt dan moet er natuurlijk wel een energielabel worden opgesteld. Als er niet wordt voldaan aan de verplichtingen rondom het energielabel dan kan er door de overheid een hoge boete worden opgelegd.

Regelgeving vanaf 2023

Vanaf 2023 treedt er een nieuwe regel in werking en zijn kantoorpanden die meer dan 50% van het gebouw in gebruik hebben als kantoor verplicht om minimaal energielabel C te hebben. Heeft het kantoorpand een slechter energielabel dan zal de eigenaar van het pand maatregelen moeten nemen om het gebouw voor 2023 energie zuiniger te maken zodat er een nieuw label toegekend kan worden. Als dit niet het geval is dan zal het kantoorpand van 2023 niet meer gebruikt mogen worden.

Heeft een laag energielabel bedrijfspanden toekomst?

Hoe zal het gaan met uw pand als er een energielabel is toegekend tussen label D tot en met G? Heeft voor ons een laag energielabel bedrijfspanden toekomst vraagt u zich dan af. De verwachting is dat dit niet het geval is en dat u maatregelen zult moeten treffen om milieubesparing en energiebesparing binnen het bedrijfspand te bevorderen. Het uiterst haalbare is een energieneutraal bedrijfspand. In een energieneutraal pand wordt er optimaal gebruik gemaakt van alle mogelijkheden om energiebesparing en het opwekken van duurzame energie te bevorderen. Deze panden krijgen over het algemeen energielabel A toegekend, dus heeft een groen energielabel bedrijfspanden toekomst.

Leave a Reply +

Leave a Reply

Your email address will not be published. Required fields are marked *