Een energielabel laten opstellen door Bedrijfsenergielabels, wat levert dat op?

Er zijn veel voordelen te verzinnen voor het aanvragen van een energielabel. Naast dat het verplicht is vanuit de overheid om een energielabel te hebben voor een bedrijfspand dat wordt verhuurd of verkocht heeft u er als bedrijf zelf ook baat bij. Ook als u niet van plan bent om uw bedrijfspand te verkopen is een energielabel aanvragen bij Bedrijfsenergielabels zeer interessant. U kunt namelijk flink gaan besparen op uw energiekosten!

Een energielabel bij Bedrijfsenergielabels aanvragen, hoe gaat u dan besparen?

De aanvraag van een energielabel bij Bedrijfsenergielabels kan u veel geld besparen op uw energiekosten. Omdat er een inspecteur van Bedrijfsenergielabels bij uw bedrijfspand langskomt voor een inspectie en deze aan de hand van de inspectie een rapport opstelt voor het energielabel zijn er inderdaad kosten verbonden aan het energielabel. Maar dat er een prijskaartje aan een energielabel hangt, betekent het niet dat dit negatief hoeft uit te pakken voor uw situatie. Een energielabel van Bedrijfsenergielabels geeft inzicht in het energieverbruik in uw pand. Zo krijgt u een goed beeld van het huidige energieverbruik en kunt u zien of u veel kosten kwijt bent aan energie voor uw bedrijfspand.

Adviezen en maatregelen om het energieverbruik omlaag te brengen

Naast inzichten in het huidige energieverbruik wordt er door de inspecteur van Bedrijfsenergielabels in het energielabel ook advies gegeven over de maatregelen die u kunt nemen om uw pand energiezuiniger te maken. Zo kunt u aanpassingen aan het pand laten doen waardoor het energieverbruik en dus ook de kosten hiervan omlaag gaan. U denkt nu natuurlijk dat ook daar kosten aan zitten verbonden. Dat klopt, maar ook hier zitten weer een aantal voordelen aan. Door middel van subsidies en de mogelijkheid om energie investeringen af te trekken van uw winst kunt u op een zo gunstig mogelijke manier uw bedrijfspand duurzaam maken. Het belangrijkste is natuurlijk dat u door deze investeringen te doen gaat besparen op uw energiekosten.

Verdienen aan een energielabel van Bedrijfsenergielabels

Het hebben van een gunstig energielabel op uw bedrijfspand kunt u niet alleen geld besparen u kunt er zelfs aan verdienen. Op het moment dat uw bedrijf een bedrijfspand wilt verhuren of verkopen bent u zoals eerder gezegd verplicht om een energielabel te hebben voor het pand. Met een gunstig energielabel van Bedrijfsenergielabels kunt u ook een waardestijging van het bedrijfspand verwachten. Dit betekent dat u voor de verhuur van het pand of voor de verkoop een hogere prijs zou kunnen vragen en dus zo kan verdienen aan een energielabel van Bedrijfsenergielabels.

Besparen en verdienen aan een energieneutraal bedrijfspand

Het hoogst haalbare op het gebeid van energielabels is om een energieneutraal pand te hebben. Stel dat u de hoogst mogelijke waardering voor uw bedrijfspand krijgt in het energielabel van Bedijfsenergielabels en u in het bezit bent van een energieneutraal pand met energiebesparende technieken dan kan ook dit voor u een voordeel zijn. Als u aan de hand van de door Bedrijfsenergielabels gegeven adviezen de keuze maakt om zonnepanelen op uw gehele bedrijfspand te leggen, dan kunt u de energie die u zelf niet verbruikt terugleveren aan het elektriciteitsnet. Op deze manier verdiend u dus aan uw energielabel van Bedrijfsenergielabels. Heeft u vragen of wilt u contact opnemen met Bedrijfsenergielabels ga dan naar: https://www.bedrijfsenergielabels.nl/hoe-het-werkt/

Sinds 2015 is het energielabel een vast en verplicht onderdeel van het verhuur- of verkoopproces van uw bedrijfspand. Met behulp van kleuren en fases variëren van A (zeer groen) tot en met G (donker rood) kan er in het energielabel bedrijfspand worden aangegeven hoe duurzaam het bedrijfspand is wat betreft energieverbruik. U zult begrijpen dat als het energielabel voor het bedrijfspand een hoge score krijgt het interessanter is voor een nieuwe huurder of voor een koper om het bedrijfspand te betrekken. Dit betekent ook dat de uitkomst van het opgestelde energielabel van invloed kan zijn op de prijs die u vraagt voor het pand.

Energielabel bedrijfspand, hoe regelt u dit?

Een energielabel bedrijfspand mag dan wel een vast en vooral verplicht onderdeel zijn als u een bedrijfspand wilt verkopen of verhuren, maar dat betekent niet dat u hier ook veel moeite voor hoeft te doen. Het aanvragen van een energielabel bedrijfspand gaat zeer gemakkelijk en kosten voor de aanvraag zijn goed te overzien, helemaal in verhouding tot de mogelijke boete die uw bedrijf kan worden opgelegd. Deze kan wel oplopen tot €20.000,-! Het aanvragen van een energielabel bedrijfspand kunt u eenvoudig regelen bij de daarvoor gecertificeerde bedrijven. U maakt een afspraak met de deskundige en u zorgt ervoor dat alle mogelijke informatie die u op papier hebt staan omtrent de duurzaamheid van het pand naar de deskundige worden verstuurd. U moet hier denken aan bijvoorbeeld bouwtekeningen van het bedrijfspand of van een verbouwing. Ook kunt u bijvoorbeeld facturen en foto’s toesturen om aan te tonen hoe de isolatie van het bedrijfspand geregeld is.

Inspectie van het bedrijfspand

Er wordt natuurlijk niet alleen gekeken naar de informatie die u toestuurt. Er wordt ook een afspraak gepland met de deskundig die bij uw bedrijf langs komt om het pand te inspecteren. Aan de hand van de beschikbare informatie en de waarnemingen van de deskundige zal deze een energielabel bedrijfspand opstellen. Deze kunt u dan als u het pand verhuurt overhandigen aan de huurder of als u het bedrijfspand verkoopt overhandigen aan de koper. Ook wordt het energielabel bij advertenties weergegeven waarin informatie betreffende de verkoop van het pand staat. Zo kunnen potentiële kopers een transparant beeld krijgen van de duurzaamheid van het gebouw en het energieverbruik meenemen in hun afweging.

Maatschappelijk verantwoord ondernemen

U bent natuurlijk niet verplicht om uw bedrijfspand te verkopen om zo aan een energielabel bedrijfspand te komen. Als u niet van plan bent om uw pand te verkopen of te verhuren maar u wel graag wilt weten hoe duurzaam uw pand is dan is het altijd aan te raden om een energielabel te laten opstellen. Als u zich bezighoudt met maatschappelijk verantwoord ondernemen dan kunt u hier zeker ook het energielabel bedrijfspand voor gebruiken. Aan de hand van het opgestelde energielabel bedrijfspand voor uw bedrijf kunt u de balans opmaken en zo kijken op welke punten u duurzamer gebruik kunt maken van uw pand. U zult dan niet alleen gaan besparen op energiekosten maar uw bedrijf draagt ook nog eens bij aan het beter milieu. En als u later toch besluit om te verkopen dan kunt u het energielabel hier gewoon voor gebruiken. Een energielabel is namelijk 10 jaar geldig.

Het is bij u vast wel bekend dat bedrijfspanden sinds 2015 verplicht zijn om een energielabel te hebben. Wat is een energielabel nu eigenlijk en waarom is dit nodig? En heeft het energielabel bedrijfspanden toekomst? Een energielabel geeft heel duidelijk aan hoe duurzaam en energiezuinig een gebouw is. Om bedrijven te stimuleren minder energie te gebruiken en zo een bijdrage te leveren aan een schoner milieu heeft de overheid het energielabel verplicht gesteld. U kent waarschijnlijk wel het energielabel dat u te zien krijgt bij de aankoop van een nieuwe wasmachine of koelkast. Het energielabel bedrijfspanden heeft precies dezelfde vormgeving en geeft een duidelijke weergave van de energiezuinigheid van het gebouw. De labels A tot en met C worden gezien als ‘groene’ labels en worden toegekend aan duurzame gebouwen. Niet duurzame panden die veel energie verbruiken kunnen de labels D tot en met G verwachten, van ‘geel’ tot en met ‘donker rood’.

Moet elk bedrijfspand een energielabel hebben?

Als een pand verkocht gaat worden of als er een nieuwe huurder voor het pand komt dan is de verkoper of verhuurder verplicht om een energielabel te hebben voor het gebouw. Op deze manier kan de koper of de nieuwe huurder zien hoe energiezuinig het pand is en kan deze een vergelijking maken met soortgelijke gebouwen. Dit is sinds 2015 verplicht gesteld door de overheid om duurzaamheid te bevorderen. Er zijn een paar uitzonderingen op de regel. Een monumentaal pand of panden met een industriële functie zoals bijvoorbeeld een opslagplaats of magazijn hoeven geen energielabel te hebben. Ook als een bedrijfspand wordt verhuurd en als de huurder van het pand al voor 2015 intrek in het pand heeft genomen dan is het niet nodig om een energielabel te hebben. Als er een nieuwe huurder voor het bedrijfspand komt dan moet er natuurlijk wel een energielabel worden opgesteld. Als er niet wordt voldaan aan de verplichtingen rondom het energielabel dan kan er door de overheid een hoge boete worden opgelegd.

Regelgeving vanaf 2023

Vanaf 2023 treedt er een nieuwe regel in werking en zijn kantoorpanden die meer dan 50% van het gebouw in gebruik hebben als kantoor verplicht om minimaal energielabel C te hebben. Heeft het kantoorpand een slechter energielabel dan zal de eigenaar van het pand maatregelen moeten nemen om het gebouw voor 2023 energie zuiniger te maken zodat er een nieuw label toegekend kan worden. Als dit niet het geval is dan zal het kantoorpand van 2023 niet meer gebruikt mogen worden.

Heeft een laag energielabel bedrijfspanden toekomst?

Hoe zal het gaan met uw pand als er een energielabel is toegekend tussen label D tot en met G? Heeft voor ons een laag energielabel bedrijfspanden toekomst vraagt u zich dan af. De verwachting is dat dit niet het geval is en dat u maatregelen zult moeten treffen om milieubesparing en energiebesparing binnen het bedrijfspand te bevorderen. Het uiterst haalbare is een energieneutraal bedrijfspand. In een energieneutraal pand wordt er optimaal gebruik gemaakt van alle mogelijkheden om energiebesparing en het opwekken van duurzame energie te bevorderen. Deze panden krijgen over het algemeen energielabel A toegekend, dus heeft een groen energielabel bedrijfspanden toekomst.

Als uw bedrijf op het punt staat om een bedrijfspand te verkopen of te verhuren aan een nieuwe huurder en nog niet in het bezit bent van een energielabel bedrijfspand, dan bent u verplicht deze te laten opstellen. Het energielabel bedrijfspand toont aan hoe energiezuinig het te verkopen of verhuren pand is. Dit is voor u van belang voor het bepalen van de prijs en zo voorkomt u dat u een boete krijgt die kan oplopen tot €20.000,-. Bij het opstellen van het energielabel wordt er gekeken naar de isolatie van het pand, het soort glas dat is gebruikt en welke maatregelen er zijn genomen om het pand minder energie te laten verbruiken zoals bijvoorbeeld een warmtebron of zonnepanelen.

Duidelijkheid voor de nieuwe huurder of koper van uw bedrijfspand

duurzaam ondernemen

Voor de nieuwe huurder of de koper van het pand is het van belang dat er een energielabel bedrijfspand aanwezig is zodat deze een inschatting kan maken van wat de verwachte energiekosten voor het gebouw zijn. Ook kan de nieuwe huurder of koper aan de hand van het energielabel een vergelijking maken met soort gelijke panden om te zien of het energielabel wel juist is.